خدمات ما

Construction HTML Template

شرح مختصری از خدمات و فعالیتهای شرکت ویرا پرتو نگار آریا (وپنا) در زمینه پزشکی هسته ای را ملاحظه فرمایید:

  • مشاوره طراحی مراکز پزشکی هسته ای
  • تامین تجهیزات مراکز پزشکی هسته ای
  • محاسبات شیلدینگ و خدمات دوزیمتری
  • آموزش کامل کارشناسان تصویربرداری
Construction HTML Template

شرح مختصری از قابلیت های اساسی محصولات VAP POT تولید شرکت وپنا را ملاحظه فرمایید:

  • هشدار در زمان پایان یافتن فرآیند
  • قرارگیری ویال با اندازه های مختلف
  • الگوریتم های مختلف زمانی و دمایی
  • قابلیت تنظیم دما و زمان گرمادهی ویال

هرگونه پرسشی را با ما در میان بگذارید