نمایش یک نتیجه

آنژیوکت آبی

5,490 تومان
آنژیوکت آبی یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف است که در داخل عروق محیطی بیمار جهت تزریق وریدی و مایع