نمایش یک نتیجه

آنژیوکت صورتی

2,900 تومان
آنژیوکت صورتی یک کاتتر کوچک و قابل انعطاف است که در داخل عروق محیطی بیمار جهت تزریق وریدی و مایع